Košík

Péče o vlasy

Vlastní přístup

Všechny přístupy do světa přírodní kosmetiky, jsou jako brány, jež vedou k celistvě orientovanému pozorování. Pomocí nich lze pochopit celek jedné určité linie. Každý člověk přistupuje k přírodní kosmetice svým zcela osobitým způsobem. Mnozí znají její kompletní složení ať v českém či latinském jazyce. Jiní jsou schopni rychle zachytit jemnolátkovou komunikaci přírodních složek. Další kladou důraz především na kulinářské aspekty nebo na účinky přírodní kosmetiky pro péči a posílení zdraví. Ať už se první krok uskuteční v jakékoli fázi života a jakýmkoli způsobem, s bdělostí a laskavou pozorností se přírodní kosmetika v bytosti odhalí sama od sebe.

S odevzdáním a respektem

Během života jste zaznamenali výzvu, nabádající vás k bližšímu seznámení se s přírodní kosmetikou. Možná jste někde něco inspirativního četli nebo vyslechli. Tyto informace využíváte, ale ještě nejsou vaším vlastním, individuálním prožitkem. K tomuto prožitku vám schází sblížení se přírodní kosmetikou na základě vlastního přístupu. S přírodní kosmetikou se sbližujete stejně, jako se otevíráte jinému člověku, abyste ho poznali zcela osobně. Krásnou zkušeností je úplně a nezištné odevzdání se nějaké věci nebo nějakému setkání.

Přiblížení je mnoho

Využití rostlinných sil pro vaši péči v naší přírodní kosmetice je naší hlavní motivací. Rostliny s léčivou silou a voňavé byliny používají lidé už po celá tisíciletí. Předtím, než byly k dispozici knihy nebo dokonce internet, přistupovalo se k tomuto tajemnému světu intuitivně. Tento přístup lze uplatňovat i dnes – pochopit charakter nějaké rostliny znamená vytušit, vnímat, setrvat v tichosti a naslouchat tomu, co nám odhalí,…věřte budete mile překvapeni. Budeme-li se v tomto přístupu cvičit, naše schopnost vcítit se do síly přírodní kosmetiky postupně poroste a otevře se nám možnost pocitu sounáležitosti mezi člověkem a přírodou jako dvěma bytostmi.